Disclaimer

Het onderstaande is van toepassing op onze website. Door de website te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

De gegevens die zich op deze website bevinden, worden uitsluitend verstrekt met het oog op het verschaffen van informatie over De Wijnwinkel (Ame BVBA) en de door De Wijnwinkel aangeboden producten. We streven naar perfectie in het verschaffen van de juiste informatie, wat niet belet dat er zich op deze site onvolledige, onnauwkeurige of niet meer actuele informatie kan bevinden. De Wijnwinkel behoudt zich het recht voor de aangeboden informatie op gelijk welk moment aan te vullen, te wijzigen, te corrigeren of te verwijderen, zonder enige kennisgeving en zonder dat zulks aanleiding kan geven tot enige aansprakelijkheid in hoofde van De Wijnwinkel.

De productomschrijvingen en de foto's geven een beeld weer van de producten en moeten ook vanuit dit oogpunt gezien worden.

De Wijnwinkel biedt geen garantie voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of het ontbreken van de beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website.

Het is mogelijk dat deze website verwijzingen of links bevat naar informatie afkomstig van andere instellingen of websites. De Wijnwinkel is niet verantwoordelijk voor pagina’s van externe partijen waarnaar verwezen wordt.

Door de aard van het internet kan De Wijnwinkel geen toezicht uitoefenen op wie er naar onze website doorverbindt. De aanwezigheid van een link op een andere website betekent dus niet dat De Wijnwinkel die website zou goedkeuren of aanbevelen.

De Wijnwinkel kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze website. Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de website ter beschikking wordt gesteld, kan u de De Wijnwinkel contacteren.

Het auteursrecht op alle aangeboden informatie berust bij De Wijnwinkel en deze informatie kan bijgevolg niet worden gereproduceerd of meegedeeld zonder voorafgaandelijke en uitdrukkelijke toestemming van De Wijnwinkel.