Verzenden & retourneren

Verzenden:
De levering van het bestelde artikel gebeurt momenteel enkel in België op het door de klant opgegeven adres of door afhaling in onze winkel. De Wijnwinkel streeft ernaar het bestelde artikel binnen 5 werkdagen te leveren. Deze leveringstermijn is niet bindend, deze is slechts indicatief. Een strikte leveringstermijn kan niet worden gegarandeerd. De maximum leveringstermijn bedraagt 30 dagen. Een laattijdige levering wettigt in geen geval de weigering van de koopwaar en geeft evenmin aanspraak op een schadevergoeding of vernietiging van het order, onder welke vorm ook. 
De goederen worden pas verzonden nadat de betaling op onze rekening is gekomen.
 
De producten worden indien mogelijk via DPD verstuurd, in speciale daartoe voorziene verpakkingen om de kans op breuk tijdens transport zoveel mogelijk te voorkomen, daardoor zijn de verzendkosten iets hoger dan verwacht. De verzendkosten staan bij de eindafrekening aangegeven. Elk pakket is verzekerd tot € 520,00, meer info vindt u in de algemene voorwaarden van DPD (www.dpd.com).
 
De klant dient de inhoud bij levering grondig na te zien. In geval van een tekort of beschadiging moet hij klacht indienen bij de vervoerder alvorens de goederen in ontvangst te nemen. Neem bv. foto’s van een beschadigde verpakking of verkeerde levering. Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moeten door de klant dan ook onverwijld worden gemeld per e-mail met leesbevestiging ([email protected]) aan De Wijnwinkel, met vermelding van onderstaande gegevens.
- Onderwerp e-mail “Schade”
- Ordernummer
- Datum van bestelling en levering
- Naam consument
- Adres consument(en)
- Producten en aantallen
- Omschrijving van de schade (foto's bijvoegen)
 
Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de klant vanaf hij (of een door hem aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is) de goederen fysiek in bezit heeft gekregen.
Indien de klant zelf het vervoer organiseert gaat het risico over op de klant bij levering aan de vervoerder.
 
 
Retourneren:
De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor klanten die artikelen online aankopen bij De Wijnwinkel.
 
Bij elke overeenkomst op afstand beschikt de klant over een termijn van 14 kalenderdagen, te rekenen vanaf de dag na de leveringsdag, waarbinnen hij de ongebruikte goederen of ongeopende flessen kan terugsturen of binnen brengen in de winkel. Hij kan dit recht uitoefenen zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief.
 
Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de klant De Wijnwinkel via een e-mail ([email protected]) op de hoogte stellen van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen, met vermelding van onderstaande gegevens. De producten mogen pas teruggestuurd worden na goedkeuring per e-mail door De Wijnwinkel.
- Onderwerp e-mail “Retour”
- Ordernummer
- Datum van bestelling en levering
- Naam consument
- Adres consument(en)
- Producten en aantallen
- Reden van herroeping (optioneel)
- Rekeningnummer waarop de terugbetaling dient te geschieden
 
We raden aan de goederen terug te sturen op dezelfde wijze als deze verstuurd zijn, eveneens in de originele verpakking (bv. geschenkkoker). Eveneens raden wij aan de verzending te verzekeren. De retourkosten zijn ten laste van de klant.
 
Indien het teruggestuurde product op één of andere manier in waarde verminderd is, behoudt De Wijnwinkel zich het recht voor om de klant aansprakelijk te stellen en schadevergoeding te eisen.
 
Indien de klant de overeenkomst herroept, zal De Wijnwinkel alle tot op dat moment van de klant ontvangen betalingen met betrekking tot die overeenkomst, exclusief de standaard leveringskosten, aan de klant terugbetalen binnen maximum 14 kalenderdagen nadat De Wijnwinkel de goederen heeft teruggekregen. De Wijnwinkel betaalt de klant terug via een overschrijving.
 
De klant kan het herroepingsrecht niet uitoefenen voor: 
- De levering van goederen of pakketten: die volgens de specificaties van de klant zijn samengesteld of gepersonaliseerd, die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden of snel kunnen bederven of verouderen, die speciaal op vraag van de consument zijn besteld wanneer wij er geen voorraad van aanleggen;
- De levering van verzegelde goederen die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling na de levering is verbroken.